Pridať alebo odstrániť stránky domovskej obrazovky na Samsung Galaxy S9

Prevezmite kontrolu nad stránkami domovskej obrazovky v zariadení Samsung Galaxy S9 a naučte sa ich pridávať a odstraňovať týmito krokmi.

Pridanie domovskej obrazovky

  1. Na obrazovke Domov umiestnite ukazovák a palec na obrazovku a stlačíte obrazovku.
  2. Prejdite na poslednú obrazovku a potom na položku „ Pridať “.

Stránka sa pridá.


Odstránenie obrazovky Domov

  1. Na obrazovke Domov umiestnite ukazovák a palec na obrazovku a stlačíte obrazovku.
  2. Dotknite sa a podržte obrazovku, ktorú chcete odstrániť, a potom ju presuňte na položku „ Remove “ ( odstrániť ).

Stránka sa odstráni.

Obrazovku môžete nastaviť aj ako hlavnú obrazovku výberom položky „Hlavná obrazovka domov“ v hornej časti obrazovky a pohybom obrazoviek dotykom a podržaním a následným ťahaním doľava alebo doprava.