Android: Ako vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text

Prečítajte si viac informácií o tom, ako na týchto zariadeniach so systémom Android odstrániť, kopírovať a prilepiť text.

  1. Ťuknite a podržte prst na textovom poli, na ktorom kopírujete text, približne na 2 sekundy, kým sa v hornej časti obrazovky nezobrazí ponuka a text sa nezvýrazní.

  2. Presunutím výberu zvýrazníte presný text, s ktorým chcete pracovať.

  3. Vyberte možnosť „ Cut “ alebo „ Copy “. V niektorých situáciách sa namiesto textu zobrazia ikony orezania a kopírovania. V tomto prípade vyberte ikony.

  4. Prejdite na miesto, kam chcete prilepiť text.
  5. Ťuknite a podržte textové pole na 2 sekundy a potom ťuknite na položku „ Prilepiť “.

FAQ

Prečo funkcia strih, kopírovanie, vkladanie nepracuje pre mňa?

Nie všetky aplikácie podporujú kopírovanie a vkladanie textu.

Ako skopírujem text z aplikácie Facebook?

Aplikácia Facebook neumožňuje kopírovanie ani strihanie v mnohých častiach aplikácie. Ak chcete vyriešiť tento problém, môžete vo webovom prehľadávači vyvolať službu Facebook a odtiaľ ho odrezať a kopírovať.

Tento návod bol vytvorený na základe Android Oreo.