Blokovanie alebo odblokovanie programov v programe Windows Defender Firewall

V systéme Microsoft Windows 10 môžete nastaviť bránu Windows Defender Firewall na blokovanie alebo odblokovanie určitých aplikácií. Tu je návod.

  1. Vyberte tlačidlo „ Štart “ a zadajte „ firewall “.
  2. Vyberte možnosť „ Windows Defender Firewall “.
  3. V ľavej časti okna vyberte možnosť Povoliť aplikáciu alebo funkciu prostredníctvom brány Windows Defender Firewall .

  4. Ak zrušíte začiarknutie políčka naľavo od názvu aplikácie, nebude možné pristupovať k sieťovým prostriedkom, pričom kontrola umožní prístup. Môžete tiež začiarknuť políčka napravo od mena označeného „Súkromné“ alebo „Verejné“, aby ste povolili a zakázali aplikáciu na súkromných alebo verejných sieťach.

  5. Ak program, ktorý chcete zablokovať alebo odblokovať, nie je uvedený, môžete ho pridať kliknutím na tlačidlo „ Povoliť inú aplikáciu… “. Vyberte aplikáciu v zozname a zvoľte „ Add “. Ak program nie je v tomto zozname, pomocou tlačidla „ Browse… “ vyberte programový súbor manuálne.