Kopírovať a prilepiť hodnoty bez vzorcov v programe Excel 2019, 2016 a 365

Keď vykonáte normálnu kópiu a vloženie na bunku v programe Microsoft Excel 2019, 2016 a 365, ktorá bola vypočítaná podľa vzorca, vzorec sa tiež prilepí. Tam je jednoduchý spôsob, ako to, ak chcete len skopírovať a vložiť iba hodnotu v bunke a nič viac. Postupujte podľa týchto krokov.

  1. Vyberte bunky alebo rozsahy, ktoré chcete kopírovať.
  2. Vyberte kartu „ Domov “.
  3. V časti „ Schránka “ vyberte možnosť „ Kopírovať “.

  4. Vyberte bunku, do ktorej chcete vložiť svoje hodnoty.
  5. Vyberte dolnú polovicu veľkého tlačidla „ Vložiť “. V zobrazenej rozšírenej ponuke vyberte možnosť „ Hodnoty “.

  6. Zvoľte „ OK “.

Úspešne ste vložili hodnotu v programe Excel bez zahrnutia vzorca.