Povoliť automatický režim prezentácie kiosku v programe PowerPoint 2019

Pred stretnutím budete chcieť mať automatickú prezentáciu, aby sa účastníci mohli pozrieť pred samotným stretnutím. Alebo možno len chcete nastaviť prezentáciu na displeji produktu a spustiť ho automaticky. Môžete to dosiahnuť v programe Microsoft PowerPoint 2019 s nasledujúcimi krokmi.

  1. Otvorte prezentáciu, ktorú chcete automatizovať v programe PowerPoint.
  2. Vyberte kartu Slide Show (Prezentácia ).
  3. Vyberte možnosť „ Nastaviť prezentáciu “.
  4. Vyberte možnosť „ Prezeranie v režime Kiosk (Celá obrazovka) “.

Po týchto krokoch môžete nastaviť prezentáciu tak, aby sa snímky automaticky zmenili.