Povoliť alebo zakázať dátový roaming v Moto X4

Nastavenie dátového roamingu v Moto X4 riadi, či môžete počas roamingu používať dátové pripojenie. Vo väčšine prípadov môžete toto nastavenie povoliť bez toho, aby ste museli používať dodatočné poplatky pri používaní telefónu v Spojených štátoch. Ak budete cestovať na medzinárodnej úrovni, je to iný príbeh. Ak cestujete do zahraničia, možno ho budete chcieť vypnúť, aby ste zabránili svojmu „bezdrôtovému šoku“. Tu je návod, ako povoliť alebo zakázať roaming dát v smartfóne Moto X4.

  1. Na hlavnej obrazovke klepnite na posuvník aplikácií.
  2. Ťuknite na položku „ Nastavenia “.
  3. Ťuknite na položku „ Viac “.
  4. Vyberte možnosť Celulárne siete .
  5. Vyberte možnosť Prístup k dátovým roamingom .
  6. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
   • Zakázať prístup k dátovému roamingu
   • Povoliť prístup iba pre túto cestu
   • Povoliť prístup pre všetky cesty