Povoliť mono zvuk na zariadení iPhone alebo iPad

Povoliť monofónny zvuk na zariadení Apple iPhone alebo iPad. Toto nastavenie je vhodné, ak chcete počúvať hudbu s jedným slúchadlom, alebo ak máte poruchu sluchu v jednom uchu.

  1. Na obrazovke Domov vyberte položku „ Nastavenia “.
  2. Zvoľte „ General “.
  3. Vyberte možnosť Prístupnosť .
  4. Prejdite nadol na sekciu „ Vypočutie “ a zapnite možnosť „ Mono Audio “ na „ On “ (zelená).

Teraz môžete počuť všetky zvuky rovnomerne na ľavom aj ľavom kanáli.

Upozorňujeme, že toto nastavenie nemusí platiť, ak je zariadenie pripojené k určitým zariadeniam. Ak napríklad používate zariadenie s autorádiom, zvuk sa môže naďalej prehrávať v stereofónnom režime. Chceli by ste vyhľadať samostatné mono nastavenie na tomto autorádiu alebo zariadení.


FAQ

Bude zvuk stále mono, ak pripojím svoj iPhone alebo iPad k zvukovému zariadeniu tretej strany ako stereo alebo reproduktor?

Áno. Akékoľvek príslušenstvo by malo rešpektovať nastavenie, ktoré je nastavené na zariadení Apple.

Čo presne je mono?

V predvolenom nastavení sa všetok zvuk na zariadeniach so systémom iOS prehráva stereofónne. To znamená, že na ľavom a pravom reproduktore sa bude prehrávať iný zvuk. Nastavenie mono (krátke monofonické) vypne stereo a prehrá zvuk tak, že ľavý aj pravý reproduktor majú rovnaký zvuk.