Excel 2019 & 2016: Vyžadovať výzvu „Otvoriť len na čítanie“

Ak máte súbor, ktorý je citlivý na zmeny, môžete vynútiť, aby program Microsoft Excel 2019, 2016 alebo 365 vyzval používateľa, aby otvoril súbor Iba na čítanie, kedykoľvek sa pokúsi otvoriť súbor. Tu je postup, ako povoliť toto nastavenie.

  1. V programe Excel vyberte „ File “ a kliknite na Save As .

  2. Používateľom programu Excel 2019 vyberte možnosť „ Prehľadávať “. Používatelia programu Excel 2016 vyberú možnosť „ Ďalšie možnosti… “.

  3. V spodnej časti okna vyberte možnosť „ Nástroje “> „ Všeobecné možnosti “.

  4. Začiarknite políčko „ Iba na čítanie “, potom zvoľte „ OK “.

  5. Zvoľte „ Uložiť “.
  6. Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť „ Yes “ ( Áno ), ak chcete aktualizovať súbor s nastavením len na čítanie.

To je všetko! Každý, kto otvorí súbor v programe Excel, bude teraz vyzvaný, aby vybral možnosť „ Otvoriť iba na čítanie “.