Oprava „Prístup k kľúču registra je zakázaný“ Chyba pri nastavovaní zásad pre skripty PowerShell

Pri pokuse o nastavenie pravidiel vykonávania skriptov PowerShell v systéme Windows sa môže zobraziť nasledujúca chyba:

Set-ExecutionPolicy: Prístup k kľúču databázy Registry

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTVÉR Microsoft Shell 1 ShellIds Microsoft.PowerShell 'je odmietnutý.

V riadku: 1 znak: 1

Táto chyba sa často zobrazuje, pretože príkaz nevykonávate ako správca. Ak chcete vyriešiť tento problém, vyskúšajte nasledovné.

    1. Uistite sa, že ste prihlásení do počítača s právami lokálneho správcu.
    2. Kliknite pravým tlačidlom myši alebo podržte tlačidlo „ Shift “ a vyberte možnosť „ Windows PowerShell> „Spustiť ako správca “.

    3. Teraz sa pokúste spustiť rovnaký príkaz set-execpolicy na zmenu pravidiel vykonávania. Malo by sa úspešne dokončiť.