Galaxy Note8: Zapnutie / vypnutie uzamknutia obrazovky

Niekedy možno budete chcieť, aby sa obrazovka vášho Samsung Galaxy Note 8 uzamkla na svojom mieste. Inokedy môžete chcieť, aby sa otáčala. Tu je vysvetlené, ako nastaviť rotáciu obrazovky na uzamknutie alebo otočenie.

  1. Posúvaním prstom nadol z hornej časti obrazovky dvoma prstami zobrazíte rýchle menu.
  2. Ak chcete zmeniť nastavenie, ťuknite na položku „ Auto rotate “. Keď je obrazovka tmavá, obrazovka sa zablokuje. Keď sa rozsvieti, obrazovka sa otočí.

Keď uzamknete orientáciu obrazovky, pred začatím týchto krokov budete musieť otočiť obrazovku na výšku alebo na šírku podľa potreby.

Ak chcete obrazovku uzamknúť na šírku, musíte otvoriť aplikáciu, ktorá sa otáča na šírku, a potom vykonajte kroky 1 a 2.