Galaxy S8: Uložiť fotografiu z textovej správy MMS

Uložte fotografiu, ktorá bola odoslaná do smartfónu Samsung Galaxy S8 prostredníctvom textovej správy MMS.

  1. Otvorte aplikáciu „ Správy “.
  2. Otvorte vlákno správ, ktoré obsahujú fotografiu.
  3. Klepnite a podržte fotografiu niekoľko sekúnd.
  4. Zvoľte „ Uložiť prílohu “.
  5. Začiarknite políčko vedľa obrázka.
  6. Zvoľte „ Uložiť “.

Fotografia je potom uložená v zariadení Samsung Galaxy S8 a môžete ju zobraziť v priečinku „ Download “ pomocou aplikácie „ Galéria “.