Galaxy S9: Povolenie volania cez Wi-Fi

Wi-Fi Volanie je úžasná funkcia niektoré verzie Samsung Galaxy S9 majú, že umožňuje volať pomocou siete Wi-Fi miesto bezdrôtového poskytovateľa siete. Je to užitočné tam, kde váš Wi-Fi signál môže byť silnejší ako bezdrôtový signál.

Nie všetky verzie Galaxy S9 majú možnosť voľby Wi-Fi. Poskytovateľ bezdrôtových služieb musí povoliť túto funkciu. Pomocou týchto krokov môžete zapnúť Wi-Fi Calling.

Verizon

  1. Prejdite na „ Apps “> „ Settings “> „ Connections “> „ Advanced Calling “> „ Activate Wi-Fi Calling “.
  2. Ak sa zobrazí výzva, zadajte platnú núdzovú adresu, ktorá by bola užitočná, ak musíte uskutočniť tiesňové volanie.

AT&T, Kriket, MetroPCS a T-Mobile

  • Prejdite na „ Apps “> „ Settings “> „ Connections “> „ Wi-Fi Calling “> „ On “.

Keď je povolený, hovory budú automaticky smerované cez Wi-Fi, keď je signál vášho bezdrôtového operátora nízky.