Galaxy S9: Vypnite Bixby

Nie moc rád Bixby funkcie na Samsung Galaxy S9 smartphone? Našťastie môžete tieto kroky vypnúť.

  1. Otvorte aplikáciu Bixby .
  2. Klepnite na ikonu ozubeného kolieska v pravom hornom rohu.
  3. Prepínač „ Bixby key “ prepnete doľava, aby ste ho deaktivovali.

Ak chcete vypnúť domovskú obrazovku Bixby, ktorá sa zobrazí, keď potiahnete prstom úplne doľava, jednoducho prepnite prepínač na domovskej obrazovke Bixby na možnosť „ Vyp “.

FAQ

Môžem prepnúť tlačidlo Bixby na inú aplikáciu?

Áno. Môžete použiť aplikáciu tretej strany, ako je tlačidlo Bixby Button Remapper, aby ste ju mohli otvoriť tak, aby sa otvorila aplikácia Fotoaparát, Správy alebo ľubovoľná aplikácia, ktorú chcete.