Galaxy Tab S3: Nájsť MAC adresu

Adresa MAC je jedinečný identifikátor sieťového hardvéru na karte Samsung Galaxy Tab S3. Možno budete potrebovať poznať adresu MAC, aby ste sa mohli pripojiť k určitým bezdrôtovým sieťam alebo na účely riešenia problémov. Tieto informácie môžete nájsť priamo v operačnom systéme Android.

  1. Na obrazovke Domov vyberte posúvač aplikácií v pravej dolnej časti obrazovky.
  2. Ťuknite na položku „ Nastavenia “.
  3. Vyberte možnosť „ Pripojenia “ a vyberte možnosť „ Wi-Fi “. Uistite sa, že je “ Wi-Fi” zapnuté.
  4. Vyberte možnosť „ Rozšírené “.
  5. Prejdite nadol na ľavej table a vyberte možnosť „ O zariadení “.

Na obrazovke sa zobrazí adresa MAC siete Wi-Fi .

Tento návod sa týka modelov SM-T820 a SM-T825 Samsung Galaxy Tab S3.