Galaxy Tab S3: Ako vziať snímku

Urobiť screenshot na Samsung Galaxy Tab S3 naozaj nemôže byť jednoduchšie. Postupujte podľa týchto krokov.

Možnosť 1 - tlačidlo Combo

  • Stlačte a podržte súčasne tlačidlá „ Power “ a „ Volume Down “ približne 1, 5 sekundy.

Správa by sa mala zobraziť v oblasti oznámení v hornej časti obrazovky s nápisom „ Snímka obrazovky bola zachytená

Možnosť 2 - Palm Swipe

  1. Na obrazovke Domov klepnite na posuvník aplikácie a potom otvorte „ Nastavenia “.
  2. Vyberte možnosť „ Rozšírené funkcie “.
  3. Uistite sa, že je povolené nastavenie „ Palm swipe to capture “.
  4. Z obrazovky, ktorú chcete zachytiť, potiahnite celú stranu ruky úplne alebo úplne doprava po obrazovke. Správa by sa mala zobraziť v oblasti oznámení v hornej časti obrazovky s nápisom „ Snímka obrazovky bola zachytená

Všetky snímky obrazovky sa uložia do priečinka „ Galéria “ v priečinku „ Snímky obrazovky “.

Tento proces by mal fungovať pre modely SM-T820 a SM-T825 Samsung Galaxy Tab S3.