Karta Galaxy A: Zapnutie alebo vypnutie núdzového režimu

Použite funkciu Núdzový režim na karte Samsung Galaxy Tab A na spustenie operačného systému Android pomocou predvoleného softvéru systému. Núdzový režim poskytuje prístup, ak zariadenie zmeníte softvérom, ktorý spôsobuje problém a zabraňuje správnemu spusteniu zariadenia.

Ak chcete zapnúť núdzový režim, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Tablet úplne vypnite a uistite sa, že nesvietia žiadne svetlá.
  2. Stlačením a podržaním tlačidla „ Napájanie “ zapnete kartu A späť.
  3. Keď sa na obrazovke zobrazí logo Samsung, stlačte a podržte tlačidlo „ Volume Down “.
  4. Podržte tlačidlo „ Volume Down “, kým sa tablet úplne nespustí. Budete vedieť, že ste urobili všetko správne, ak sa v ľavom dolnom rohu obrazovky objavia slová „ Núdzový režim “.

Kým ste v núdzovom režime, normálne používanie zariadenia môže byť zakázané, pretože nie je načítaný všetok softvér. Načíta iba minimálny softvér potrebný na prístup k zariadeniu. To vám umožní prístup k tabletu, aby ste mohli vrátiť všetko, čo spôsobuje problémy so spustením zariadenia.

Ak chcete vypnúť núdzový režim, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Jednoduchým stlačením a podržaním tlačidla „ Napájanie “ vyvolajte obrazovku „ Možnosti zariadenia “. Odtiaľ vyberte „ Restart
  2. Klepnite na „ OK “ pre potvrdenie vypnutia.
  3. Akonáhle je zariadenie úplne vypnuté, môžete znovu stlačiť tlačidlo „ Power “, aby ste zapli Galaxy Tab A späť. Mal by potom vypnúť núdzový režim a začať v normálnom režime.

FAQ

Prečo nemôžem dostať svoje zariadenie z núdzového režimu?

Ak sa vaše zariadenie zdá byť zaseknuté v núdzovom režime, tlačidlo „ Zníženie hlasitosti “ môže byť prerušené alebo zaseknuté. Pokúste sa na ňu niekoľkokrát poklepať a odstrániť všetky prípady zo zariadenia, aby ste sa uistili, že nie je stlačené tlačidlo „ Volume Down “.

To pre mňa nefungovalo. Namiesto toho dostávam obrazovku „Warning“, ktorá ma vyzve na inštaláciu vlastného operačného systému. Prečo to mám?

Zrušenie z tejto obrazovky. Podržali ste tlačidlo „ Power “ príliš dlho. Tlačidlo „ Power “ držte stlačené iba 2 až 3 sekundy, potom ho uvoľnite, ale pokračujte v držaní „ Volume Down “ a malo by fungovať správne.