Google Pixel 2: Povolenie alebo zakázanie volania prostredníctvom siete Wi-Fi

Volanie Wi-Fi je užitočné, ak sa nachádzate v oblasti so zlým hlasovým signálom a silným Wi-Fi pripojením. Pomocou týchto krokov môžete zapnúť alebo vypnúť volanie Wi-Fi vo smartfóne Google Pixel 2.

Poznámka: Nie všetci bezdrôtoví operátori podporujú Wi-Fi volanie. Ak tieto možnosti nemáte, váš bezdrôtový operátor ju nemusí podporovať.

Povoliť rozšírené volanie

Najprv sa uistite, že je pomocou týchto krokov zapnuté Rozšírené volanie:

 1. Posuňte zoznam aplikácií nahor a potom otvorte „ Nastavenia
 2. V závislosti od zariadenia vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • "More"
  • „Sieť a Internet“> „Mobilná sieť“> „Rozšírené“
  • Ak vidíte možnosť „Rozšírené volanie“, preskočte na nasledujúci krok.
 3. Vyberte možnosť „ Advanced Calling “.
 4. Ťuknite na položku „ Aktivovať rozšírené volanie “.
 5. Zvoľte „ Aktivovať “> „ Pokračovať “> „ OK “. Po zobrazení výzvy zariadenie reštartujte.

Nastavenia Wi-Fi hovoru - možnosť 1

 1. Otvorte aplikáciu „ Telefón “.
 2. Vyberte položku

  v pravom hornom rohu.
 3. Zvoľte „ Nastavenia “.
 4. Vyberte „ Hovory “.
 5. Vyberte „ Wi-Fi Calling “.
 6. Nastavte posuvník na “ On ” alebo “ Off ” podľa potreby.

Nastavenia Wi-Fi hovoru - možnosť 2

 1. Na obrazovke Domov otvorte posúvač aplikácií a potom vyberte možnosť „ Nastavenia “.
 2. Ťuknite na položku „ Viac “.
 3. Vyberte možnosť „ Volanie Wi-Fi“ .
 4. Nastavte posuvník na “ On ” alebo “ Off ” podľa potreby.