Google Pixel 3: Povolenie alebo zakázanie automatického opravy

Unavený z vášho smartphonu Google Pixel 3, ktorý opravuje všetko, čo napíšete? Pomocou týchto krokov môžete túto funkciu povoliť alebo zakázať.

  1. Na obrazovke Domov posuňte aplikáciu nahor a otvorte „ Nastavenia “.
  2. Zvoľte „ System “.
  3. Zvoľte „ Jazyky a vstup “.
  4. Vyberte možnosť Virtuálna klávesnica .
  5. Vyberte klávesnicu, ktorú používate. Štandardne by to mala byť klávesnica Google .
  6. Vyberte možnosť „ Korekcia textu “.
  7. Podľa potreby nastavte „ Auto-correction “ na „ On “ alebo „ Off “. Toto nastavenie určuje, či sa po zadaní medzery alebo interpunkcie slovo opraví alebo nie.

Okrem toho môžete zapnúť alebo vypnúť nastavenia „ Automatická kapitalizácia “ a iné korekcie textu podľa potreby.