Pixel Google: Povolenie alebo zakázanie Asistenta Google

Google Assistant je funkcia na smartfóne Google Pixel, ktorá vám umožní klásť otázky a získať pomoc. Niektorí používatelia túto funkciu milujú, zatiaľ čo iní to tak veľmi nepáči. Pomocou týchto krokov môžete zapnúť alebo vypnúť službu Google Assistant.

  1. Na Domovskej obrazovke posuňte zoznam aplikácií nahor a otvorte aplikáciu Google .
  2. Vyberte ikonu „ Menu “ umiestnenú v ľavom hornom rohu a potom zvoľte „ Nastavenia “.
  3. V časti „ Google Assistant “ vyberte „ Nastavenia “.
  4. Ak je zakázané. Zobrazí sa výzva na zapnutie služby Google Assistant. Ak ho chcete vypnúť, prejdite na ďalší krok.
  5. Posuňte nastavenie „ Google Assistant “ na „ On “ alebo „ Off “ podľa potreby.

Keď je asistent Google zapnutý, môžete ho aktivovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Povedzte „ OK Google “.
  • Stlačte a podržte tlačidlo „ Domov “ (Stredové tlačidlo).