Google Pixel: Použite Aplikácie v rozdelenej obrazovke

Aplikácia Google Pixel má možnosť spúšťať aplikácie v režime rozdelenej obrazovky, kde môžete naraz zobraziť dve aplikácie. Ako používať túto funkciu?

 1. Otvorte dve aplikácie, ktoré chcete používať v režime rozdelenej obrazovky.
 2. V jednej z aplikácií stlačte a podržte tlačidlo

  Tlačidlo.
 3. V spodnej časti obrazovky vyberte aplikáciu, ktorú chcete zobraziť.
 4. Na obrazovke Pixel sa zobrazujú dve aplikácie. Presuňte stredný pruh nahor a nadol podľa potreby.

 • Ak chcete ukončiť obrazovku rozdelenia, stlačte a podržte tlačidlo

  Tlačidlo.
 • Ak chcete aplikáciu v spodnej časti prepnúť, stlačte tlačidlo

  raz.