Pomoc! Môj Android je zaseknutý v núdzovom režime

Zdá sa, že bežným problémom pre používateľov systému Android je, že by sa mohol zaseknúť v núdzovom režime. V núdzovom režime nemusíte na zariadení robiť veľa, pretože väčšina softvéru potrebného na normálnu funkčnosť sa nenačíta. Vaše zariadenie môže povedať „Žiadna služba“ alebo má problémy so spúšťaním aplikácií. Nebojte sa však. Máme niektoré veci, ktoré môžete vyskúšať, aby ste svoj Android vypli z Núdzového režimu.

Metódy, ako sa dostať z núdzového režimu, sa môžu v jednotlivých zariadeniach líšiť. Tu je niekoľko spôsobov, ktoré vo všeobecnosti fungujú s väčšinou zariadení.

1. Napájanie úplne vypnuté

Napájanie úplne vypnite stlačením a podržaním tlačidla „ Power “, potom zvoľte „ Power off “. NEVYBERTE “Restart” alebo “Reboot”. Mnohé zariadenia so systémom Android zostanú v núdzovom režime, ak vyberiete možnosť „Restart“ alebo „Reboot“.

Po vypnutí zariadenia počkajte približne 2 minúty a potom zariadenie znova zapnite.

2. Skontrolujte Stuck Buttons

Toto je najčastejšia príčina pre uviaznutie v núdzovom režime. Núdzový režim sa zvyčajne aktivuje stlačením a podržaním tlačidla počas spúšťania zariadenia. Bežné tlačidlá, ktoré by ste držali, sú tlačidlá na zvýšenie hlasitosti, zníženie hlasitosti alebo na ponuku. Ak je jedno z týchto tlačidiel zaseknuté alebo zariadenie je chybné a zaregistruje sa stlačenie tlačidla, bude pokračovať v núdzovom režime.

Uistite sa, že žiadne z tlačidiel nie je pridržiavané cudzím predmetom alebo príslušenstvom. Vytiahnite zariadenie z puzdra, aby ste sa uistili, že to nie je príčina. Dajte každému tlačidlu na zariadení stlačiť, aby ste vyskúšali, či sa držia akýmkoľvek spôsobom. V niektorých prípadoch možno budete musieť vyčistiť tlačidlá vlhkou handričkou.

3. Vytiahnutie batérie (ak je to možné)

Ak jednoduché napájanie nevykoná trik, vytiahnite batériu, ak vlastníte zariadenie so systémom Android s vymeniteľnou batériou. Pred vložením batérie do priehradky a zapnutím zariadenia počkajte približne jednu alebo dve minúty.

4. Odinštalujte naposledy nainštalované aplikácie

Ak vyššie uvedené možnosti nefungovali, nedávno nainštalovaná aplikácia môže spôsobiť spustenie zariadenia v núdzovom režime. Otvorte „ Nastavenia “> „ Aplikácie “ a odinštalujte všetky nedávno aktualizované alebo nainštalované aplikácie, potom zariadenie vypnite a reštartujte.

5. Vymazanie oddielu vyrovnávacej pamäte (vyrovnávacej pamäte Dalvik)

Operačný systém Android ukladá údaje do oddielu vyrovnávacej pamäte. Tieto údaje môžu niekedy spôsobiť, že váš Android bude donekonečna v núdzovom režime. Kroky na vymazanie oblasti vyrovnávacej pamäte sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť. Informácie o tom, ako vstúpiť do režimu obnovy, nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením.

6. Obnovenie továrenského nastavenia

Ak ste sa pokúšali a znova sa pokúšali dostať svoj telefón z núdzového režimu pomocou vyššie uvedených krokov, možno budete chcieť obnoviť továrenské nastavenie systému Android. Môžete to urobiť tak, že prejdete na „Nastavenia“> „Zálohovanie a reset“. Tým sa vymažú všetky údaje z prístroja a nastaví sa späť do pôvodného stavu od výroby. Toto je nešťastná posledná možnosť, ak váš problém nie je možné vyriešiť inak.

Pomohol vám tento príspevok váš systém Android z núdzového režimu? Dajte nám vedieť, čo pre vás fungovalo v časti Poznámky nižšie.