Ako pridať modul snap-in Schéma služby Active Directory

Modul snap-in Schéma služby Active Directory nie je v predvolenom nastavení voľbou v konzole MMC. Ak chýba na obrazovke Pridať alebo odstrániť modul Snap-In, vykonajte tieto kroky.

 1. Vyberte tlačidlo „ Štart “ a zadajte „ CMD “.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na „ Command Prompt “ a vyberte „ Run as Administrator “.
 3. Zadajte nasledovné a stlačte kláves „ Enter “:

  regsvr32 schmmgmt.dll

 4. Mali by ste dostať správu, že registrácia bola úspešná.

Teraz by ste mali byť schopní pridať modul snap-in pomocou týchto krokov:

 1. Podržte kláves Windows a stlačte kláves „ R “, čím sa zobrazí okno Run (Spustiť).
 2. Zadajte „ mmc “ a stlačte kláves „ Enter “. Otvorí sa konzola Microsoft Management Console.
 3. Vyberte „ File “> „ Add / Remove Snap-In “.
 4. Vyberte „ Active Directory Schema “, potom zvoľte „ Add “.
 5. Zvoľte „ OK “.

Možnosť Schéma služby Active Directory bude teraz k dispozícii na použitie.