Ako pripojiť Stylo 4 k televízoru

Pomocou týchto krokov si môžete jednoducho prezerať videá a fotografie, ktoré sú uložené v smartfóne LG Stylo 4.

Možnosť 1 - Direct to Smart TV

 1. Uistite sa, že TV a Stylo 4 sú pripojené k rovnakej sieti.
 2. Otvorte položku z aplikácie „ Galéria “ alebo „ Hudba “.
 3. Vyberte položku Menu

  > „ Prehrať na inom zariadení “.
 4. Vyberte televízor, na ktorom chcete prehrávať médiá.

Možnosť 2 - Chromecast

Pre mnoho používateľov zariadenia Stylo 4 je služba Google Chromecast obľúbenou možnosťou bezdrôtového pripojenia.

 1. Pripojte zariadenie Chromecast k portu HDMI na televízore a do portu USB alebo iného zdroja napájania.
 2. Skontrolujte, či sú zariadenia Chromecast a Stylo 4 pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
 3. Prevezmite a nainštalujte aplikáciu Google Home na Stylo 4.
 4. Po nakonfigurovaní domácej aplikácie so zariadením Chromecast budú mať aplikácie „ Cast

  voľba. Všetky obrazovky môžu byť zrkadlené z domovskej aplikácie kúpiť výber

  > “ Cast screen / audio ”.