Ako povoliť automatické prihlásenie v systéme Windows 10

Počítač Microsoft Windows 10 môžete automaticky prihlásiť a obísť prihlasovaciu výzvu pri každom spustení počítača podľa tohto návodu.

Poznámka: Tieto kroky nie je možné vykonať na počítači, ktorý je pripojený k doméne. Tieto kroky nebudú fungovať na počítačoch domény.

  1. Podržte kláves Windows a stlačením klávesu „ R “ otvorte dialógové okno Spustiť.
  2. Napíšte „ control userpasswords2 “ bez úvodzoviek a potom zvoľte „ OK “.

  3. Zobrazí sa okno „ Používateľské kontá “. Zrušte začiarknutie políčka „ Používatelia musia na používanie tohto počítača zadať meno používateľa a heslo. “. Po dokončení zvoľte „ OK “.

  4. Po spustení systému Windows sa zobrazí výzva na zadanie používateľského mena a hesla pre účet, ktorý chcete použiť automaticky. Do polí “ Password ” ( Heslo ) a “ Confirm Password ” ( Potvrdiť heslo) zadajte užívateľské meno a heslo a potom zvoľte “ OK ”.

Pri ďalšom spustení počítača so systémom Windows 10 sa automaticky prihlási pomocou vybratého účtu.

Ak chcete znova povoliť prihlasovaciu výzvu, jednoducho prejdite na obrazovku „Používateľské kontá“ pomocou krokov 1 a 2 a začiarknite políčko „Používatelia musia zadať meno používateľa a heslo na používanie tohto počítača“.