Ako obnoviť iPod Touch

Môžete mäkký a tvrdý reset Apple iPod Touch, ak je zmrazený alebo nereaguje. Musel som vykonať tieto kroky niekoľkokrát, ak som zariadenie na chvíľu nepoužíval, keď sa počas synchronizácie zasekol, nezapne sa alebo nie je zaseknutý na určitej obrazovke.

Štandardné vypnutie

  1. Stlačte a podržte tlačidlo „ Sleep “ / „ Wake “ na hornej strane prístroja, kým sa nezobrazí červený posúvač.
  2. Potiahnite posúvač.
  3. Stlačte a podržte tlačidlo „ Sleep “ / „ Wake “ , kým sa nezobrazí logo Apple.

Soft Reset

Stlačte a podržte tlačidlo „ Sleep “ / „ Wake “ a tlačidlo „ Home “ približne desať sekúnd, kým sa nezobrazí logo Apple. Obrazovka by mala nakoniec zhasnúť a iPod Touch by sa mal reštartovať a umožniť vám, aby ste ho používali ako normálne. Hudba a iné médiá v zariadení by sa mali po týchto krokoch zachovať, pokiaľ nedošlo k poruche, ktorá spôsobila stratu údajov.

Ak vyššie uvedené kroky nefungujú, zdá sa, že budete musieť pokúsiť obnoviť iPod Touch. Obnovenie odstráni všetky údaje a nastavenia zo zariadenia.