Ako zobraziť alebo skryť iCloud hudbu v iTunes

Určite, či Apple iTunes zobrazuje alebo skryje hudbu, ktorá nie je prevzatá a je k dispozícii iba prostredníctvom iCloud zapnutím alebo vypnutím tohto nastavenia.

Zobrazte hudbu iCloud z ponuky „ View “ výberom položky „ All Music “ alebo skrytím hudby iCloud výberom položky „ Only Downloaded Music “.

Keď je nastavený na zobrazenie iCloud Music Purchases, v iTunes sa zobrazí stĺpec „cloud“. Hudba, ktorá je v iCloud a nie je lokálna na počítači, bude mať vedľa skladby aj ikonu iCloud. Tento stĺpec sa nezobrazí, keď je nastavenie nastavené na „skryť“.

Poznámka: Tento výukový program bol vytvorený s verziou iTunes 12.9