Ako mäkké a tvrdé Reset Asus Transformer Pad

Vykonajte mäkký alebo tvrdý reset na tablete Asus Transformer Pad Android, ak nefunguje správne. Tu je návod.

Soft Reset

Chceli by ste mäkké resetovanie zariadenia v prípade, že sa zmrazil alebo nereagoval. Na to stlačte a podržte tlačidlo napájania na zariadení po dobu približne 10 sekúnd, kým sa zariadenie nevypne.


Tvrdý reštart

Tvrdý reset (známy aj ako resetovanie z výroby) vymaže všetky údaje a nastavenia z pamäte zariadenia a nastaví ho späť na predvolené výrobné nastavenia. Tvrdý reset zariadenia Asus Transformer Pad môžete vykonať pomocou ponúk operačného systému Android alebo hardvérových tlačidiel.

Spôsob 1

 1. Vypnite Eee Pad.
 2. Stlačte a podržte tlačidlo „ Volume Down “ na ľavej strane zariadenia, potom stlačte a podržte tlačidlo „ Power “.
 3. Držte obidve tlačidlá, kým sa nezobrazí zelená obrazovka Android.
 4. Pomocou tlačidiel hlasitosti prepnite nastavenie na „ REŽIM OBNOVENIA “. Stlačením tlačidla „ Power “ vykonáte výber.
 5. Mala by sa zobraziť obrazovka „ No command “. Stlačte a podržte tlačidlo „ Volume Up “ a „ Power “ približne 2 sekundy. Ak ste to spravili správne, objaví sa nové menu.
 6. Asus Transformer Pad dokončí proces tvrdého resetu a reštartuje sa do predvoleného stavu od výroby.
 7. Pomocou tlačidiel hlasitosti prepnite nastavenie na možnosť „ vymazať údaje / obnoviť továrenské nastavenia “. Stlačením tlačidla „ Power “ vykonáte výber.
 8. Pomocou tlačidiel hlasitosti prepnite nastavenie na „ Áno - vymazanie všetkých údajov používateľa “. Stlačením tlačidla „ Power “ vykonáte výber.

Spustí sa tvrdý reset. Po dokončení sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača.

Metóda 2

 1. Otvorte aplikáciu „ Nastavenia “.
 2. Zvoľte „ Zálohovanie a reset “.
 3. Zvoľte „ Factory data reset “.
 4. Zvoľte „ Factory data reset “.