Ako Soft & Hard Reset iPod Shuffle

Ak váš iPod Shuffle nefunguje správne, možno budete chcieť vykonať mäkký alebo tvrdý reset.

Soft Reset

Mäkký reset môžete vykonať na 10 sekúnd a potom ho znova zapnúť. Počas mäkkého resetu skontrolujte, či je iPod Shuffle odpojený od počítača.

Tvrdý reštart

Ak vám zariadenie po mäkkom resete stále spôsobuje problémy, možno budete chcieť resetovať a obnoviť softvér pomocou aplikácie iTunes.

  1. Zapojte Shuffle do vášho počítača.
  2. Vyberte ikonu pre náhodné prehrávanie. Mal by byť uvedený v ľavom hornom rohu okna iTunes.
  3. Na ľavej table vyberte možnosť „ Summary “.
  4. Zvoľte „ Restore iPod… “.

Viac informácií nájdete v dokumente Apple o resetovaní zariadenia iPod Shuffle.