iPhone 6: Nainštalujte alebo vyberte kartu SIM

Napadlo ma, že je ťažké pre niektorých ľudí nájsť, kde je slot pre kartu SIM na iPhone 6. Tak som si myslel, že by som tento návod pomohol nainštalovať alebo odstrániť kartu SIM v zariadení.

Vysunutie karty SIM

  1. Vypnite iPhone stlačením a podržaním tlačidla „ Sleep / Wake “, kým sa nezobrazí prepínač „ slide to power off “, potom posuňte prepínač doľava doprava.
  2. Keď je zariadenie umiestnené hore, umiestnite zásobník SIM karty na pravej strane zariadenia.
  3. Vložte koniec kancelárskej sponky do otvoru na vysunutie karty SIM. Zásobník SIM by sa mal vysunúť.

  4. Vyberte kartu SIM zo zásuvky karty SIM.

Vloženie karty SIM

  1. Vypnite iPhone stlačením a podržaním tlačidla „ Sleep / Wake “, kým sa nezobrazí prepínač „ slide to power off “, potom posuňte prepínač doľava doprava.
  2. Vložte kartu SIM do zásuvky na kartu SIM.
  3. Zásobník jemne zatlačte lícom nahor do slotu pre kartu SIM, kým nezacvakne na svoje miesto.