iPhone a iPad: Hudba vpred a vzad

Nie je celkom jasné, ako prevíjať hudbu dopredu alebo dozadu na Apple iPhone, iPade alebo iPod Touch. Funkcia je tak ťažké zistiť, že niektorí používatelia si myslia, že neexistuje žiadny spôsob, ako to urobiť. Môžete však, a tu je návod.

iOS 7 a vyššie

  1. Spustite hudbu alebo skladbu, ktorú chcete počúvať.
  2. Potiahnite ovládacie centrum smerom nahor od spodnej časti obrazovky smerom nahor.
  3. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa nezobrazí aktuálne prehrávaná skladba.
  4. Presuňte loptu na pruh hudobnej osi na požadované miesto. Môžete tiež klepnúť a podržať tlačidlá rýchleho prevíjania dopredu alebo dozadu, aby ste preskočili dopredu alebo spätne.

iOS6 a Lower

  1. Držte prístroj v orientácii na výšku.
  2. Počas prehrávania skladby sa zobrazí obrázok albumu. Ak neexistuje album, zobrazí sa namiesto toho poznámka o hudbe. Klepnite na obrázok / poznámku albumu.
  3. Teraz uvidíte veľa funkcií, ktoré nemusíte byť vedomí. Jedným z nich je riadok, ktorý udáva, kde na hudobnej skladbe hrá vaša skladba. Teraz môžete posúvať loptu dozadu a dopredu a prevíjať dopredu alebo dozadu.