iPhone alebo iPad: obrazovka sa zobrazí príliš veľká alebo príliš zväčšená

Zdá sa, že existuje veľké množstvo ľudí, ktorí si kúpili Apple iPhone alebo iPad, ktorí majú problémy s jednotkou zväčšujúcou obrazovku 2X a robia grafiku obrovskú do bodu, kde je obrazovka príliš veľká na to, aby bola použiteľná.

Zrejme je to funkcia s operačným systémom iOS. Najpravdepodobnejšie sa stalo, že ste omylom povolili funkciu zoomu dvojitým poklepaním na ňu 3 prstami.

  • Ak chcete tento problém vyriešiť, jednoducho dvakrát kliknite na obrazovku tromi prstami a obrazovka sa zvyčajne vráti do normálu a odstráni zväčšenie.

  • Ak dvojité poklepanie nefunguje pre vás, skúste dvakrát poklepať znova, len na druhý kohútik, držte prsty na obrazovke, potom ich potiahnite nahor a nadol, aby ste priblížili a oddialili.
  • Ak chcete túto funkciu vypnúť a predísť opakovaniu tohto problému, môžete prejsť na „ Nastavenia “> „ Všeobecné “> „ Prístupnosť “ a vypnúť „ Zoom “.