Kindle Fire: Ako rezervovať stránky knihy

Nenechajte sa stratiť pri čítaní, že obľúbený román a naučiť sa, ako záložky stránky na vaše knihy o Amazon Kindle Fire.

Poznámka: Knihy vo formátoch ako PDF a TXT, ktoré sa čítajú v ponuke „Dokumenty“, nie je možné označiť záložkami.

Pridanie záložky

  1. Počas čítania knihy klepnite raz na obrazovku, aby sa zobrazili horné a dolné rámy. V pravom hornom rohu sa zobrazí ikona záložky.

  2. Klepnite na ikonu záložky a zmení farbu. Stránka je oficiálne označená záložkou.

Prístup k uloženým záložkám

Modely HD a HDX

  1. Počas čítania knihy ťuknite na stred obrazovky.
  2. Vyberte „ Záložky “ alebo ikonu záložky v hornej časti obrazovky.

Oheň 1 modely

  1. Počas čítania knihy klepnite raz na stred obrazovky, aby sa zobrazili panely s ponukami, potom klepnite na ikonu „ Menu “ v dolnej časti obrazovky.
  2. Váš zoznam kníh bude v časti „ Moje poznámky a značky “. Ťuknutím na položku, ktorú chcete prevziať na stránku so záložkami

Odstránenie záložiek

  1. Prístup k uloženým záložkám získate pomocou vyššie uvedených krokov.
  2. Poklepte a podržte záložku, ktorú chcete vymazať, kým sa nezobrazí ponuka, potom ťuknite na položku „ Delete “.