LG G4: Ako Soft & Hard Reset

Ak váš telefón LG G4 neodpovedá alebo je zmrazený, možno budete musieť zvoliť mäkký alebo pevný reset. Tu je návod, ako to urobiť.

Soft Reset

Ak váš G4 nefunguje a nebude reagovať na poklepanie alebo tlačidlá, vyskúšajte mäkký reset. Mäkký reset nevymaže údaje zo zariadenia.

  • Stlačte a podržte tlačidlo „ Power “ umiestnené na zadnej strane zariadenia na 10 sekúnd.

Tvrdý reštart

Tvrdý reset vymaže údaje a nastavenia zo zariadenia a nastaví G4 späť na predvolené nastavenia od výroby. Existujú dva spôsoby vykonania tvrdého resetu.

1. V ponuke Nastavenia

  • Vyberte „ Apps “> „ Settings “> „ Backup & reset “> „ Factory data reset “> „ Reset phone “> „ Delete all “> „ OK

2. Zo spustenia

  1. S vypnutým G4 stlačte a podržte “ Power ” a “ Volume Down ”, kým sa nezobrazí “ System Recovery ”.
  2. Tlačidlami hlasitosti prepínate výber na „ Factory data reset “.
  3. Stlačením tlačidla „ Power “ vykonáte výber.
  4. Zvoľte „ Áno “.

Zariadenie by sa potom malo znovu resetovať a tvrdý reset je dokončený.