MacOS: Nie je možné nastaviť predvolené nastavenie poštového klienta

Pri nastavení predvoleného poštového klienta na obrazovke Predvoľby pošty, kde sa nastavenie vráti z požadovaného nastavenia, sa vyskytuje spoločný problém so systémom MacOS Sierra. Tým sa vytvorí situácia, v ktorej nemôžete nastaviť predvoleného klienta podľa potreby.

Oprava 1

Ak chcete tento problém vyriešiť, budete musieť obnoviť databázu LaunchServices. Uvedomte si, že tieto kroky nastavia všetky predvolené aplikácie späť na pôvodné nastavenia.

  1. V aplikácii Finder vyberte položku „ Go “> „ Utilities “.
  2. Spustite aplikáciu „ Terminal “.
  3. Zadajte nasledovné a stlačte tlačidlo „ Return / Enter “:

    /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -kill -r -all local, system, user

Zatvorte terminál a pokúste sa znova nastaviť predvolenú poštovú aplikáciu. Mali by ste byť schopní bez problémov.

Oprava 2

V aplikácii Finder prejdite na položku „ Apple Menu “> „ System Preferences… “> „ iCloud “> „ Sign Out “.