Office 2016/2013: Zapnutie / vypnutie schránky schránky

Pomocou týchto jednoduchých krokov zapnite alebo vypnite funkcie programu Microsoft Office 2016 alebo 2013.

 1. V aplikácii Excel, Word alebo Powerpoint vyberte kartu „ Home “.
 2. Vyberte šípku vedľa položky „ Schránka “.

 3. Vyberte „ Možnosti “ v ľavej dolnej časti okna.

  Vyberte alebo zrušte výber možností podľa potreby:

  • Automaticky zobraziť schránku balíka Office - Povolí alebo zakáže vzhľad bočného panela schránky programu Office.
  • Zobraziť schránku balíka Office Keď stlačíte klávesovú skratku CTRL + C dvakrát - povolí alebo zakáže schopnosť zobrazovať bočný panel schránky stlačením klávesu C pri súčasnom podržaní klávesu CTRL dvakrát.
  • Zbierajte bez zobrazenia schránky programu Office - Automaticky kopíruje položky bez zobrazenia bočného panela schránky.
  • Zobraziť ikonu schránky na paneli úloh - povoľuje alebo zakazuje ikonu na paneli úloh systému Windows.
  • Zobraziť stav v blízkosti panela úloh pri kopírovaní - Zapne alebo vypne žlté políčko, ktoré sa zobrazí v pravom dolnom rohu a pri kopírovaní položiek zobrazí položku „Položka zhromaždená“.