Program Outlook 2016: Zapnutie alebo vypnutie režimu Exchange s medzipamäťou

Režim Cached Exchange umožňuje programu Outlook ukladať položky do poštovej schránky do počítača. To umožní, aby program Outlook bežal vo väčšine prípadov o niečo rýchlejšie. Môžete povoliť alebo zakázať režim Cached Exchange v programe Outlook 2016 s týmito krokmi.

  1. V aplikácii Outlook vyberte položku „ File “> „ Account Settings “> „ Account Settings “.
  2. Vyberte účet Exchange v zozname pod záložkou „ E-mail “, potom zvoľte „ Zmeniť… “.
  3. Začiarknite políčko „ Use Cached Exchange Mode “. Ak ho chcete zakázať, zrušte jeho začiarknutie.

Ak je táto možnosť povolená, môžete pomocou posuvníka vybrať, koľko pošty chcete ponechať v režime offline. Môžete tiež vybrať tlačidlo „ Ďalšie nastavenia… “ a vybrať iné nastavenia režimu Cached Exchange Mode na karte „ Advanced “.

Po vykonaní zmien na týchto obrazovkách vyberte možnosť „ OK “ a „ Ďalej “.

FAQ

Prečo nemám túto možnosť v mojom programe Outlook?

Uistite sa, že vyberáte účet, ktorý je pripojený k serveru Exchange.

Prečo je táto možnosť sivá?

Správcovia IT spoločnosti ju mohli zakázať. Skúste tieto kroky a zistite, či to funguje pre vás.