Pioneer DEH-1700: Nastavenie hodín

Človek by si myslel, že nastavenie hodín na autorádiu by bolo jednoduché. Na prístroji Pioneer DEH-1700 to nie je také jednoduché. Chvíľu mi trvalo, kým som na to prišiel. Tu sú kroky.

  1. Vypnite stereo stlačením a podržaním tlačidla „ SRC “.
  2. Po vypnutí stlačte a podržte tlačidlo „ Audio “, kým nezačne blikať hodina času.
  3. Na zmenu času použite tlačidlá hlasitosti. Stláčaním tlačidiel výberu môžete prepínať medzi hodinami a minútami.
  4. Po nastavení na požadovaný čas stlačte tlačidlo „ Hodiny “ v ľavom hornom rohu.

Úspešne ste nastavili čas na autorádiu Pioneer DEH-1700.