PowerPoint 2019 & 2016: Ako importovať snímky z iného súboru prezentácie

Ako ľahko importovať snímky z inej prezentácie v programe Microsoft PowerPoint 2019, 2016 alebo Office 365 s týmito pokynmi.

  1. Otvorte program PowerPoint a otvorte súbor, do ktorého chcete importovať snímky.
  2. Vyberte ponuku „ Home “.
  3. Vyberte možnosť „ New Slide “> „ Reuse Slides… “.

  4. Na pravej strane sa zobrazia možnosti „ Opakované použitie snímok “. Vyberte možnosť „ Prehľadávať… “.

  5. Prejdite na súbor, z ktorého chcete importovať snímky. Vyberte ho a potom zvoľte „ Open “.

  6. Vyhľadajte a vyberte snímky, ktoré chcete importovať. Ak chcete ponechať formátovanie importovaných snímok, začiarknite políčko „ Keep source formatting “.

Ak náhodne naimportujete nechcenú snímku, použite klávesovú skratku CTRL + X na vrátenie poslednej zmeny alebo kliknite pravým tlačidlom myši na snímku a vyberte možnosť „ Odstrániť snímku “.