Samsung Galaxy: „Samsung Keyboard sa zastavil“ Fix

Používatelia Samsung Galaxy Tab a S8 sa môžu stretnúť s problémom, keď sa ich klávesnica zrúti pri „Samsung Keyboard zastavila správu a zamkla ich z telefónu. Tu je návod, ako vyriešiť problém.

  1. Stlačením a podržaním tlačidla „ Power “ spustíte ponuku napájania.
  2. Zvoľte „ Núdzový režim “.
  3. Prihláste sa do telefónu pomocou klávesnice núdzového režimu.
  4. Podržte stlačené tlačidlo „ Power “ a potom vyberte režim núdzového režimu.

Ak sa klávesnica Samsung zastavila, chyba sa stále vyskytuje na Galaxy, prepnite na inú klávesnicu. Otvorte „ Nastavenia “> „ Jazyk a vstup “> „ Klávesnica “. Tieto ponuky sa môžu v jednotlivých zariadeniach líšiť.