Záložka Samsung Galaxy: Zapnutie / vypnutie zámku orientácie obrazovky

Samsung Galaxy Tab preklopí orientáciu obrazovky na šírku alebo na výšku podľa toho, ako držíte zariadenie. Ak sa pohybujete veľa a nechcete zmeniť orientáciu obrazovky, môžete toto nastavenie povoliť.

Novšie zariadenia

  1. Posunutím nadol na paneli s upozorneniami v hornej časti obrazovky.
  2. Zapnutím alebo vypnutím vyberte možnosť „ Otočenie obrazovky “.

Ak nevidíte možnosť „Otočenie obrazovky“, možno budete musieť prejsť výberom doľava alebo vybrať tlačidlo úprav v pravom hornom rohu.

Niektoré zariadenia môžu mať možnosť „ Nastavenia “> „ Displej “> „ Otočenie obrazovky “.

Staršie zariadenia

  1. Na domovskej obrazovke klepnite a podržte panel s upozorneniami v hornej časti obrazovky.
  2. Pokračujte v držaní lišty a posúvajte ju nadol.
  3. Teraz môžete klepnúť na „ Orientation lock “. Ak je táto možnosť povolená (zelená kontrolka svieti), obrazovka sa zablokuje v pozícii, ktorú máte. Ak je vypnutá, obrazovka sa prepína medzi zobrazením na výšku a na šírku.