Zapnutie / vypnutie funkcie Auto-Correction & Capitalisation pomocou funkcie Kindle Fire

Ste unavení z vášho Amazon Kindle Fire automaticky opravovať a zaraďovať slová, ktoré píšete? Bol som a musel som vypnúť nastavenie. Tu je návod, ako zapnúť alebo vypnúť funkcie automatickej korekcie a kapitalizácie funkcie Kindle Fire.

Kindle Fire HDX & HD

  1. Potiahnite prstom nadol v hornej časti obrazovky a zvoľte „ Nastavenia “.
  2. Vyberte „ Jazyk a klávesnica “.
  3. Vyberte možnosť „ Current Keyboard Settings “.
  4. Nastavte “ Auto-capitalization ” a “ Auto-correction ” na “ On ” alebo “ Off ” podľa potreby. Možno budete chcieť zmeniť aj „ Návrhy ďalšieho slova “, aj keď máte prednosť pred tým, či sa má program Kindle Fire pokúsiť predpovedať, aké slovo píšete.

Originálny Kindle Fire

  1. Originálni užívatelia Kindle Fire vyberú nastavenia a potom zvolia “ More ”.
  2. Vyberte „ Klávesnica Kindle “.
  3. Podľa potreby prepnite možnosť „ Automatická kapitalizácia “ a „ Rýchle opravy “ na „ Zapnuté “ alebo „ Vypnuté “.