Vypnúť Upozornenie na automatické presmerovanie systému AutoDiscover v programe Outlook 2016 pre makrá

Môže sa zobraziť správa v programe Microsoft Outlook 2016, ktorá hovorí niečo podobné:

Program Outlook bol presmerovaný na server Autodiscover-s.outlook.com a získal nové nastavenia pre svoj účet. Chcete povoliť tomuto serveru konfigurovať vaše nastavenia? // autodiscover-s.outlook.com/autodiscover/autodiscover.xml

Kliknite na položku Allow (Povoliť), iba ak dôverujete zdroju alebo ak vás správca systému Exchange upozorní.

Ak vidíte túto správu vyskočí veľa a chcete ju vypnúť, môžete ju vypnúť pomocou týchto krokov.

  1. Na ploche / Finder zvoľte “ Go ”> “ Utilities ”.
  2. Otvorte aplikáciu „ Terminal “.
  3. Zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves „ Enter “.

    defaults write com.microsoft.Outlook TrustO365AutodiscoverRedirect -bool true