Zapnúť alebo vypnúť hlavičky sprostredkovateľa vo Firefoxe

Keď navštívite webový server pomocou Mozilla Firefox, môže požiadať o „referrer“, ktorý hovorí serveru, z ktorého návštevník prichádza. Ak nechcete, aby sa tieto informácie zdieľali, môžete pomocou tohto vylepšenia zapnúť alebo vypnúť sprostredkovateľa.

  1. Otvorte Firefox a do panela s adresou napíšte „ about: config “ a stlačte „ Enter “.
  2. Ak sa zobrazí výzva s upozornením, vyberte možnosť „ Prijímam riziko! "
  3. Nájdite položku, ktorá hovorí „ network.http.sendRefererHeader “ a dvakrát na ňu kliknite.
  4. Podľa potreby nastavte záznam na jednu z nasledujúcich možností:
    • 0 - Vypnúť referrer.
    • 1 - Po kliknutí na odkaz pošlite hlavičku Referer a nastavte document.referrer na nasledujúcu stránku.
    • 2 - Po kliknutí na prepojenie alebo načítaní obrázka odošlite hlavičku referenta.