Prečo niektoré súbory Windows 10 a priečinky majú dve modré šípky?

Otázka: Prečo sa niektoré názvy súborov a priečinkov zobrazujú pomocou dvoch modrých šípok v pravom hornom rohu ikony v systéme Microsoft Windows 10?

Odpoveď: Ak sa názvy súborov alebo názvy priečinkov zobrazujú modro, je to preto, že v danom súbore alebo priečinku je povolená kompresia súborov alebo šifrovanie. Systém Windows automaticky komprimuje súbory, ktoré sa často nepoužívajú, a tieto súbory zobrazuje modrou farbou. Toto správanie môžete zmeniť nasledujúcimi krokmi:

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo „ Štart “ a potom otvorte „ Prieskumník súborov “.
  2. Vyberte záložku „ View “, potom zvoľte „ Options “.
  3. Vyberte možnosť „ File Explorer Options “ alebo „ Folder Options “.
  4. V záložke „ Zobraziť “ zrušte začiarknutie „ Zobraziť šifrované alebo komprimované súbory NTFS vo farbe “ v oblasti „ Rozšírené nastavenia “.

Ak chcete získať prístup k nastaveniam šifrovania a kompresie v súbore alebo priečinku, kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a vyberte položku „ Vlastnosti “> „ Rozšírené…