Word 2019 & 2016: Vložte dátum, ktorý sa aktualizuje automaticky

Ak máte šablónu alebo iný typ dokumentu, ktorý pravidelne vyžaduje aktualizáciu dátumu, môžete v programe Microsoft Word 2016 alebo 2013 zobraziť dátum, ktorý sa automaticky aktualizuje. Je to oveľa jednoduchšie, než si pamätať, že ju môžete aktualizovať manuálne.

 1. Umiestnite kurzor myši do oblasti, kde chcete zobraziť dátum.
 2. Vyberte kartu „ Vložiť “.
 3. V skupine „ Text “ vyberte „ Rýchle súčasti “> „ Pole “.

 4. V poli „ Kategórie“ vyberte možnosť „ Dátum a čas “.
  • CreateDate ” - Zobrazí dátum vytvorenia dokumentu.
  • PrintDate “ - zobrazí dátum vytlačenia dokumentu.
  • SaveDate “ - zobrazí dátum, kedy bol dokument naposledy uložený.
 5. V okne „Formát dátumu“ vyberte požadovaný formát dátumu a času.
 6. Keď je pripravený, vyberte možnosť „ OK“ a budete hotoví.

Poznámka: Dátum môžete manuálne aktualizovať kliknutím pravým tlačidlom myši na pole a výberom položky „ Update Field “.

Teraz bude dátum v dokumente vložený do dokumentu a bude automaticky aktualizovaný na základe výberu, ktorý ste urobili pri každom otvorení dokumentu programu MS Word.