Android: Poslať správu vpred

Odošlite textovú správu z vášho zariadenia Android inej osobe s týmito krokmi.

Poznámka: Tieto pokyny sú určené pre aplikáciu Android 5 Messaging. Váš operátor vám môže poskytnúť iné riešenie na odosielanie správ.

  1. Otvorte vlákno správy, ktoré obsahuje individuálnu správu, ktorú chcete poslať ďalej.
  2. Kým ste v zozname správ, klepnite a podržte správu, ktorú chcete poslať ďalej, kým sa v hornej časti obrazovky nezobrazí ponuka.
  3. Klepnite na iné správy, ktoré chcete poslať ďalej spolu s touto správou. Pri výbere by sa mali zobraziť ako skontrolované.
  4. Ťuknite na šípku „ Dopredu “.

  5. Dokončite svoju správu pridaním vlastnej správy. Keď ste pripravený, klepnite na položku „ Odoslať “.

FAQ

Prečo nemám túto možnosť na svojom zariadení?

Uistite sa, že klepnete a podržíte jednu správu. Nie je to celé vlákno. Existuje niekoľko bezdrôtových operátorov, ktoré túto možnosť zakazujú. V týchto prípadoch sa odporúča, aby ste na odosielanie a prijímanie textových správ sťahovali a používali aplikáciu Handcent alebo ChompSMS.