Zapnutie alebo vypnutie núdzového režimu na Galaxy Note 5

V tomto návode sa dozviete, ako povoliť alebo zakázať núdzový režim na smartfóne Samsung Galaxy Note 5.

Zapnite núdzový režim

  1. Pri vypnutom prístroji Galaxy Note 5 stlačte a podržte tlačidlo „ Volume Down “ pri súčasnom stlačení a podržaní tlačidla „ Power “.
  2. Keď sa zariadenie zapne, uvoľnite tlačidlo „ Power “, ale podržte tlačidlo „ Volume Down “.
  3. Keď sa načíta obrazovka Domov, uvoľnite položku „ Volume Down “.

Na obrazovke Domov pre systém Android by sa mali načítať slová „ Núdzový režim “ zobrazené v ľavom dolnom rohu. Ak ju nevidíte, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Vypnite núdzový režim

Reštartujte zariadenie pomocou týchto krokov:

  1. Stlačte a podržte tlačidlo „ Power “, kým sa nezobrazí ponuka.
  2. Zvoľte „ Restart “.

FAQ

Čo je bezpečný režim?

Je to režim, ktorý načítava základný softvér, takže môžete pristupovať k zariadeniu v prípade, že sa nespustí.

Prečo je zariadenie zablokované v núdzovom režime?

Uistite sa, že ste zvolili možnosť „ Reštartovať “. Ak problémy pretrvávajú, možno budete musieť odinštalovať položky, ktoré ste nedávno nainštalovali a ktoré spôsobujú problémy na zariadení. Je tiež možné, že tlačidlo „ Zníženie hlasitosti “ uviazne a spôsobí jeho spustenie v núdzovom režime pri každom reštarte.

Tento príspevok sa vzťahuje na model Samsung Galaxy Note 5 SM-N920.