Excel 2016: Ako uzamknúť alebo odomknúť bunky

Nemôžete upraviť bunky, pretože sú zamknuté? Tu je návod, ako zamknúť alebo odomknúť bunky v programe Microsoft Excel 2016 a 2013.

  1. Vyberte bunky, ktoré chcete upraviť.
  2. Vyberte kartu „ Domov “.
  3. V oblasti „Cells “ zvoľte „ Format “> „ Format Cells “.

  4. Vyberte kartu „ Ochrana “.

  5. Ak chcete odomknúť bunky, zrušte začiarknutie políčka „ Zamknuté “. Začiarknutím políčka ich zablokujete. Zvoľte „ OK “. Ako hovorí dialógové okno, uzamknutie buniek alebo skrytie vzorcov nemá žiadny účinok, kým nechránite pracovný hárok. Môžete to urobiť v záložke „ Review “ ( Revízia ) výberom „ Protect Sheet “ ( Ochrana listu ).


FAQ

Prečo je však „Protect Sheet“ (Ochrana listu) sivé?

Ak je to zdieľaný pracovný zošit, položka „Protect Sheet“ môže byť sivá. Zrušte ich výberom položky „ Review “> „ Share Workbook “ a potom zrušte označenie položky „ Allow changes by viac ako jedného používateľa… “.

V opačnom prípade sa vyberie viacero pracovných hárkov. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú kartu a potom vyberte možnosť Ungroup Sheets (Zrušiť zoskupovanie ).