Pixel Google: Vloženie / vysunutie karty SIM

Ak potrebujete odstrániť alebo vložiť kartu SIM do smartfónu Google Pixel, postupujte takto.

Vyberte kartu SIM

  1. Nájdite zásuvku na kartu SIM na ľavom okraji zariadenia. Obrys zásobníka uvidíte s otvorom.
  2. Použite nástroj na vysunutie karty SIM dodaný s telefónom alebo malú kancelársku sponku na stlačenie malého otvoru v zásobníku. Zásobník by sa mal vysunúť.

  3. Vyberte zásobník a môžete pristupovať k karte SIM.

Vložte kartu SIM

  1. Vložte kartu SIM do zásuvky na kartu SIM. Zásobník je zapnutý a karta by mala ísť iba jedným spôsobom.
  2. Po vložení karty do zásobníka ju vložte do zásuvky, kým nezapadne na svoje miesto.