Ako Soft & Hard Reset Acer Iconia One 10

Niekedy možno budete musieť vykonať mäkký alebo tvrdý reset na tabletu Acer Iconia 10. Mäkký reset jednoducho reštartuje tablet bez straty dát. Tvrdý reset vymaže všetky údaje a nastavenia zo zariadenia a nastaví ho späť na predvolené výrobné nastavenia.


Soft Reset

Ak je zariadenie zamrznuté a nereaguje na čiernobielej obrazovke, môže sa vyžadovať mäkký reset. Ak chcete vykonať mäkký reset, jednoducho stlačte a podržte tlačidlo „Power“, kým sa na obrazovke neobjaví logo Acer.


Tvrdý reštart

Tvrdý reset sa môže vyžadovať, ak sa vyskytnú trvalé problémy so zariadením alebo ak tablet mení vlastníka.

Poznámka: Ak zariadenie mení vlastníctvo alebo ak s ním plánujete používať iný účet Google, pred vykonaním tvrdého resetu odstráňte všetky účty Google v časti „Nastavenia“> „Účty“. Tým sa odstráni ochrana zariadenia.

Spôsob 1

Začnite na domovskej obrazovke, otvorte zoznam Aplikácie a vyberte položku „ Nastavenia “> „ Zálohovanie a reset “> „ Obnovenie továrenských údajov “> „ Obnoviť tablet “> „ Vymazať všetko “.


Metóda 2

  1. Keď je tablet vypnutý, stlačte a podržte tlačidlo „ Volume Up “.
  2. Stlačením tlačidla „ Power “ na približne 2 sekundy zapnete tablet a potom ho uvoľnite. Pokračujte v držaní „ Volume Up “.
  3. Keď sa na obrazovke zobrazí ponuka obnovy, uvoľnite tlačidlo „ Volume Up “.
  4. Tlačidlami hlasitosti môžete prepínať výber, aby ste zvýraznili „ Vymazať dáta / Obnovenie továrenského nastavenia “.
  5. Stlačte “ Power ” pre výber výberu.

Tento návod sa vzťahuje na modely Acer Iconia 10 B3-A30 a B3-A40.